• Modernitzem els espais destinats a l'aprenentatge
  • Màxima orientació a la seguretat, el benestar i el progrés educatiu dels alumnes i personal docent
  • Àmplia experiència tant en àmbit públic com privat


Per a Bosch Pascual l’àmbit ensenyament és estratègic, doncs l’empresa gaudeix de moltes referències tan en àmbit públic com privat.

Fer una obra en una escola implica realitzar el procés de construcció o rehabilitació amb gran atenció i consideració per a la seguretat, el benestar i el progrés educatiu dels alumnes i el personal docent.

Donada la nostra amplia experiència en centres sociosanitaris, podem fer aquest tipus de projectes amb la cura que exigeixen.