CONSTRUCCIONS BOSCH PASCUAL, es constitueix a Barcelona l'any 1980. L'empresa, de tipus familiar en la seva primera època, va anar evolucionant progressivament. Els seus inicis van ser modestos, però a poc a poc, l'empresa va anar adquirint prestigi tant en el sector públic com en el sector privat, executant obres de diferents usos i tipologies.

L'any 2018 es produeix l'entrada de nous accionistes, definint una estratègia de reforç i reorganització per un creixement sòlid i sostenible.

En l’actualitat l’empresa ha consolidat una considerable reputació general, en particular en el sector sanitari, gràcies al seu seu fort perfil tècnic i d’orientació a client.

Construccions Bosch Pascual està formada per professionals proactius, compromesos, àgils i accessibles al client, aplicant metodologies de gestió d’empresa gran i mantenint la proximitat d’una empresa petita. 
Misión Bosch Pascual Construcciones

MISSIÓ

Dissenyar i construir espais oferint la millor solució tècnica per a cada projecte de forma innovadora, econòmica i sostenible.
Visión Bosch Pascual Construcciones

VISIÓ

Ser una de les principals empresa de referència a Catalunya, en el sector de la reforma en general i en particular del sector sanitari, enfocada a l’aportació de valor i satisfacció del client. Amb capacitat de donar solucions integrals basades en una optimització tècnica i constructiva.
Valores Bosch Pascual Construcciones

VALORS

Respecte a les persones, honestedat, professionalitat, excel·lència, capacitat tècnica i sostenibilitat en tots els sentits (estratègica, econòmica, social i ambiental).
 

QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL


Disposem d'un sistema de gestió integrat, certificat i consolidat, basat en les normes internacionals ISO 9001 de gestió de qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental i ISO 45001 de seguretat i salut en el treball. També disposem d'una important classificació empresarial per a treballar a l'administració pública.
A Construccions Bosch Pascual tenim en compte l'impacte que pot tenir la nostra activitat en la societat i el medi ambient.
 

RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA


La base d'actuació de Construcciones Bosch Pascual és la visió global de les persones que treballen a la companyia i per a les que treballa. El respecte i la identificació de les necessitats de personal i clients ens fa establir les formes d'actuació, organització i identificació d’objectius.

De la mateixa manera Construcciones Bosch Pascual actua sempre respectuosament amb la legalitat vigent i d'una forma honesta i sincera, transmetent d'una forma transparent i directa la informació. L’empresa es sotmet anualment a auditories segons el programa de gestió ISO.
 

ASSOCIACIONS I GREMIS


Construcciones Bosch Pascual col·labora amb diferents associacions i gremis del sector:
 
Cambra Contractistes Obres Catalunya
Gremi de Constructors d'Obres
Associació Catalana d'Entitats de Salut