• Reforma integral d’edificis
  • Reforma d’habitatges


Reforma integral d’edificis: per dintre i per fora, arribat el moment d’una reforma integral un estudi acurat del projecte i de l’espai on s’ha d’actuar permet una correcta planificació i execució, tenint sempre present la seguretat dels agents intervinents i el respecte pel que ha de ser el resultat final.

Reforma d’habitatges: posem atenció en preservar la convivència entre els agents d'obra i els usuaris dels espais on s’actua. La modernització dels habitatges va lligada al disseny, al confort de qui ha de fer-ne ús i a l’estalvi energètic.